Livsnycklar erbjuder:

 

  Tillsammans tar vi
Dig vidare

livsnycklar

 
 
Kris - och stödsamtal
Sorg- och förlustbearbetning
 
Måste man ha förlorat en nära anhörig för att uppleva sorg?

Vi tänker kanske inte på att känslor av t.ex. frustration, otillräcklighet eller saknad av något ibland bottnar i en sorg - stor som liten - som vi i vissa fall burit med oss länge.
 
Många gånger är det just sorgen efter en närståendes död som får oss att stanna upp och börja reflektera, men det kan likaväl vara sorgen över en brusten relation, ett förlorat arbete, ett felaktigt taget beslut eller att livet hittills inte blivit så som vi har tänkt oss det.
 
Som kollega, vän eller medmänniska kanske vi också känner att vi saknar redskap att möta andras sorg.
                                                                                                                                                
Jag arbetar främst med Programmet för Sorgbearbetning™, men på förfrågan även med stöd- och krissamtal utifrån behov.
 
Ett första möte kostar endast 150:-, oavsett om det är samtal eller kurs. Grupper startas då och då. Vill du arbeta individuellt med sorg- och förlustbearbetning kan vi starta närsomhelst. 
 
 Välkommen att kontakta mig för mer information

Efter tio år på Södermalm, Stockholm, finns jag nu i Nyköping.