Prisuppgifter

Den allmänt hållna introduktionen i Sorg- och förlustbearbetningen är alltid gratis. Detta för att alla ska ha en chans att bilda sig en uppfattning om det kan vara intressant eller ej. Man har inte förbundit sig till fortsatt deltagande genom att komma på introduktionen. Ett första möte för individellt samtal eller sorg- och förlustbearbetning kostar endast 150:-

Deltagande i grupp  9 ggr   3 200:-

Individuellt               9 ggr    5 200:-

Samtal   1 tim                         750:- 

Rabatt lämnas till studerande, arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer. Det är möjligt att dela upp betalningen för kursen.
Vid företagsfakturering tillkommer moms.

Boken "Sorgbearbetning", och övrigt material, ingår i priset för sorgbearbetningsprogrammet

Jag innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring.