The Grief Recovery Institute

Denna ideella organisation grundades 1978 i USA av John W James, efter det att han hade förlorat sin son. John hittade ett effektivt sätt att bearbeta sin sorg och har idag, tillsammans med Russel Friedman, hjälpt långt över 30 000 människor i deras sorgbearbetning. De har hela tiden arbetat med att utveckla metoden och anses som pionjärer inom området. De är flitigt citerade i nordamerikansk media och ansedda gäster i olika tv- och radioprogram.

John W James och Russel Friedman har skrivit boken "The Grief Recovery Handbook" som översatts till svenska av Anders Magnusson på Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Denna bok används i kursen, och ingår tillsammans med övrigt material i kursavgiften.

För mer information, läs gärna på www.grief.net och www.sorg.se