Programmet för Sorgbearbetning™

Sorg går inte över av sig själv, och tiden läker inte alla sår, utan det vi kan göra är att skaffa kunskap om oss själva - och därmed ta tillbaka kontrollen över våra liv.
 

Känslan av att inte längre ha riktig kontroll över vad som händer i livet, är något som många känner igen sig i - oavsett förlust - men viktigt är att komma ihåg att det inte finns ett givet "mönster" som alla passar in i. Varje relation är unik och sorg kan aldrig jämföras eller graderas.

Under åtta träffar - plus en uppföljning - arbetar vi med Programmet för sorgbearbetning™, framtaget av The Grief Recovery Institute i USA som i över 40 år framgångsrikt hjälpt sörjande. I Sverige startades dess motsvarighet, Svenska Institutet för Sorgbearbetning, 2001. Där har jag gått både certifierings- och fördjupningskurs 2007.
 
Programmet är enkelt och konkret och ger ett "redskap" som Du kan använda resten av livet. Många upplever en stor lättnad efter genomgången kurs, och hittar tillbaka till livsglädje och mening.
 
 
Sorg är en normal reaktion på en förlust - vilken förlust det än är.